Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Ratajczyk   
środa, 29 lipca 2015 10:44
Informacja dotycząca wyprawki szkolnej 
 
W roku szkolnym 2015/2016 pomoc skierowana zostaje do uczniów:
 • uczniów z klas III szkoły podstawowej
 • uczniów z klas III, V, VI szkoły podstawowej  i z  klas II, III gimnazjum posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (podstawą do skorzystania z pomocy  jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)
Dofinansowanie na zakup podręczników w roku 2015 wynosi:
 • dla uczniów klas III szkoły podstawowej  do kwoty 225,00 zł.
 • dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 
  • klasa III SP do kwoty   225,00 zł. 
  • klasa V SP do kwoty   325,00 zł. 
  • klasa VI SP do kwoty   325,00 zł. 
  • klasa II GIM do kwoty   350,00 zł. 
  • klasa III GIM do kwoty   350,00 zł.
KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY

Pomoc w formie dofinansowania na zakupu podręczników będzie przysługiwać:
 1. uczniom pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114) tj. 574 zł na osobę w rodzinie
 2. uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających ww. kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 (np. bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń;
Dokumentowanie dochodu:
Do wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników z programu „Wyprawka szkolna” dla uczniów spełniających kryterium dochodowe należy dołączyć:
 • w przypadku korzystania ze świadczeń rodzinnych lub świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami wystarczy przedstawić zaświadczenie o pobieraniu świadczenia,
WARUNKIEM UZYSKANIA DOFINANSOWANIA JEST PRZEDSTAWIENIE DOWODU ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW
 
Faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego,  rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. Do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2015 „Wyprawka szkolna”.
 
Termin składania wniosków do dnia 10 września 2015 roku.
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Hanna Hoska   
piątek, 03 lipca 2015 14:04
WIELKI SUKCES NATASZY
Dnia 20 czerwca 2015r. zostały ogłoszone wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Jak wygląda muzyka?" zorganizowanego przez Fundację Fabryka Sztuki w Poznaniu. Na konkurs wpłynęło 1,5 tysiąca rysunków dzieci z całej Polski. Jury wyłoniło 30 najlepszych prac, przyznając ich autorom nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach (przedszkola i szkoły podstawowe). W kategorii wiekowej- szkoły podstawowe I miejsce zajęła uczennica naszej szkoły Natasza Rajewska, która wykonała pracę pod kierunkiem pani Hanny Hoska. Nataszy serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!


 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krzysztof Kasperczak   
piątek, 03 lipca 2015 08:20
Kolejny tegoroczny sukces Ali Sorbickiej
 
     Ala Sorbicka, uczennica klasy IA gimnazjum,  po raz trzeci w tym roku osiągnęła sukces w konkursie piosenki. Po III miejscu w Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Sułowie oraz wyróżnieniu w XXIV Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Religijnej „Śremsong 2015” w Śremie „wyśpiewała” wyróżnienie w Regionalnym Konkursie Piosenki „Śpiewać może każdy” w Sławie.
Więcej…
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Iwona Ptak   
środa, 01 lipca 2015 09:53
Szkolny Konkurs Ortograficzny
 
           W naszej szkole podejmujemy różne próby pracy nad ortografią, ciągle sprawiającą młodym ludziom kłopoty. Duże zainteresowanie i niezwykłe emocje wzbudził Szkolny Konkurs Ortograficzny „ MISTRZ ORTOGRAFII”, któremu w tym roku przyświecało motto: „Honor Polaka plami, kto pisze z błędami”. W miesiącach tj. październik, marzec, maj w oznaczonym dniu o ściśle określonej godzinie uczniowie równoległych klas SP i Gim. pisali dyktanda zredagowane przez polonistów. Do finału konkursu nauczyciele języka polskiego wytypowali uczniów, którzy najmniej popełnili błędów. Ostatni etap zmagań z ortografią odbył się 18 czerwca br. w sali nr 2, gdzie uczestnicy rozwiązywali test sprawdzający wiadomości i umiejętności z zakresu ortografii i interpunkcji.
Więcej…
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Ratajczyk   
wtorek, 30 czerwca 2015 08:03
„Miniatury 2015”
 
Wyjazd uczennic należących do młodszej grupy teatralnej „Na Fali” na XVI Ogólnopolskie Forum Teatrów Dziecięcych „Miniatury” w Opolu, na pewno pozostanie na długo w ich pamięci. Przeszły one pozytywnie kwalifikacje  i znalazły się w grupie 13 zespołów, szczęśliwie wybranych do udziału w finale „Miniatur” spośród 32 zgłoszonych z całej Polski. Konieczne były zmiany w obsadzie spektaklu  na kilka dni przed wyjazdem do Opola,  na skutek różnych zdarzeń  losowych. 
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 78