Afryka w internecie

W Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi, od grudnia 2001r. realizowany jest program "Mój szkolny kolega z Afryki", w których biorą udział uczniowie klas I i II gimnazjum. Nadrzędnym celem programu jest rozwijanie wśród naszych uczniów postawy wrażliwości na potrzeby innych oraz pomoc potrzebującym dzieciom w Afryce w dostępie do edukacji.

Program jest realizowany pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Komisję Episkopatu Polski ds. Misji przy współpracy z: UNICEF, UNESCO, UNHCR oraz Poznańskim Towarzystwem Afrykanistycznym. Konkurs jest prowadzony metodą projektu, łączy wiele metod i technik pracy, pozwala angażować uczniów w ramach różnych przedmiotów i podczas pracy pozalekcyjnej.Projekt graficzny:
Dominik Guderski

Webmastering:
Dominik Guderski
Janusz Taterka