Ogólne warunki ubezpieczenia w roku szkolnym 2019/2020 w załączeniu.

W dniu 19 września br. od godz. 17:00 odbędą się zebrania z rodzicami.

W godz. od 17:00 do 19:30 wszyscy nauczyciele,
którzy nie mają w tym czasie zebrań,

będą dyżurować w pokoju nauczycielskim.

Szczegółowy harmonogram zebrań przedstawiony został w załączniku.

           Laureaci konkursu przyrodniczo - artystycznego

W pierwszych dniach września br. zostały ogłoszone wyniki VII edycji konkursu przyrodniczo – artystycznego pn. „Przyrodnicze rymowanie otaczającego świata poznawanie – rośliny wodne  i bagienne wielkopolskich parków krajobrazowych”, organizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz Ligę Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Poznaniu. W konkursie udział wzięli uczniowie klas IV – VI z 64 szkół podstawowych z terenu województwa wielkopolskiego. Ocenie podlegały 735 prace, w tym 528 prac plastycznych i 207  prac literackich.  Z naszej  szkoły wysłano na konkurs w czerwcu br. 20 prac uczniów klas  IV - VI, którzy pod kierunkiem p. Agnieszki Jaraczewskiej i p. Angeliki Kasprzak wykonali prace  w formie rysunku lub napisali rymowane wierszyki poświęcone wybranym gatunkom roślin. Troje uczniów naszej szkoły zostało laureatami konkursu. W kategorii rysunek Lena Kordek  zajęła I miejsce wykonując pracę plastyczną ,,Kruszyk błotny”. Z kolei w kategorii wierszyk I miejsce zdobyła Oliwia Poślednik za pracę ,,Czermień błotna”, a II miejsce Wiktoria Kokocińska za wierszyk ,,Dziewięciornik błotny”. Zwycięzcom konkursu serdecznie gratuluję i zachęcam pozostałych uczniów do wzięcia udziału w kolejnej edycji, która zapewne odbędzie się w tym roku szkolnym.

W dniu 19 września odbędą się zebrania z rodzicami
w/g harmonogramu:

17:00 klasy 4-6

17:45 klasy 1-3

18:30 klasy 7-8

Szczegółowy harmonogram będzie opublikowany
w terminie późniejszym
Odsłon artykułów:
1211501