Skład Rady Rodziców:
 
Magdalena Szpruta – przewodnicząca
Monika Chuda – z­ca przewodniczącej
Katarzyna Zajdel – skarbnik
Magdalena Nowacka – sekretarz
Katarzyna Łapawa - członek
 
Komisja Rewizyjna:
 
Ilona Woźniak
Mirosława Nowacka
Ilona Marciniak
 
Kontakt:
Katarzyna Zajdel, tel. 609 309 829Odsłon artykułów:
1055185